آیا بیست سال بعد هم می شود به جنگل ابر سفر کرد؟ (قسمت دوم)

 

 

چگونه به جنگل ابر سفر کنیم؟

نکات مهمی که در سفر به جنگل ابر باید به خاطر بسپاریم:

با تعداد زیاد به جنگل ابر نرویم.

حد اکثر تعداد برای سفر به طبیعت نباید از بیست نفر تجاوز کند. بگذریم از این که به دلیل محدودیت های مالی و ملاحظات اقتصادی حتی شرکت های متعهد به محیط زیست هم مجبورند گاهی تعداد را تا چهل نفر هم افزایش دهند. اما خواهشا از سفر به طبیعت با بیشتر از یک اتوبوس اجتناب کنید.

در خانه های محلی اقامت کنیم.

یکی از دو رکن اصلی طبیعت گردی رشد جامعه ی محلی ست. با مشارکت افراد محلی در یک سفر طبیعت گردی، افراد بومی نسبت به جاذبه های طبیعی پیرامون خود حساس می شوند و چون درامد آنها با طبیعت گردی گره می خورد، نسبت به حفظ و مراقبت از آنها تلاش می کنند. این مسئله اگر با آموزش و فرهنگ سازی از سوی دولت و تشکل های مردم نهاد همراه شود، در بلند مدت جامعه ی محلی به اصلی ترین نگهبانان طبیعت تبدیل می شوند.

کیسه ی زباله همراه خود داشته باشیم.

طبیعت رفتگر ندارد. زباله های داخل طبیعت توسط خود طبیعت و جانوران آنجا دفع می شود. پس بهتر است زباله های خود را در کیسه های زباله بریزیم و کیسه های زباله را با خود باز گردانیم، زیرا که مواد بازیافتی و پلاستیکی به طبیعت و حیوانات آسیب می رساند.

از شرکت های مجاز وخوش نام وراهنماهای مجرب استفاده کنیم

تعهد بزرگ ترین نکته ای ست که ما به هنگام سفر به طبیعت باید به آن توجه کنیم. اگر بخواهیم که فرزندانمان و فرزندان فرزندانمان از جنگل ابر و طبیعت های دیگر استفاده کنند، ما ملزم به حفظ محیط زیست هستیم. شرکت های متعهد به محیط زیست به دلیل تعهدات قانونی خود و داشتن حسن شهرت در بازار طبیعت گردی، و اینکه درآمد آنها در گرو وجود جاذبه های طبیعی ست بالطبع نگاه دراز مدتی نسبت به طبیعت در مقایسه با گروه های بی نام و نشان دارند. با انتخاب درست شرکت گردشگری و راهنمای مجرب، به حفظ بیشتر و بهتر محیط زیست کمک کنید.

 

و باقی نکات

همانطور که در قسمت اول ذکر شد در مسیر های مشخص پیاده روی کنید، هنگام پیاده روی سکوت را رعایت کنید و از روشن کردن ضبط صوت خود داری کنید، در مکان های مشخص آتش روشن کنید و به خاطر داشته باشید که ما هیچ چیز در طبیعت به جای نمی گذاریم، مگر رد پای خود و چیزی با خود به خارج از آن نمی بریم، مگر عکس هایی که با دوربین های خود گرفته ایم.