از تور طبیعت گردی تا طبیعت گرد !!!

 

سفرهای طبیعت گردی که امروزه مورد استقبال گروه زیادی از جوانان قرار گرفته است، در گذشته های نه چندان دور مخصوصا در ایران بدین گونه نبود و نمی توانست اتفاق بیافتد. امروزه سفرهای طبیعت گردی به سفرهایی به دامان طبیعت اطلاق می شود. سفرهایی که در آن گروهی متشکل از چندین نفر تصمیم به رفتن به مقصدی در دل طبیعت را دارند. در همین راستا آژانس ها و شرکت های طبیعت گردی نیز پا گرفتند و راه را برای دوستداران طبیعت گردی هموار کردند. سفرهایی به دامان طبیعتی از ایران که در آن می توانید از دل جنگلی بکر رد شوید، بر فراز کوهی بلند بایستید و به خاک ایران و زندگی ای که در زیر پای شما جاریست چشم بدوزید و در رودخانه هایش قدم بزنید و با آب همسو شوید و یا حتی در کویرش به سکوتی بروید که سالهاست از آن دور بوده اید.

 

تورهای طبیعت گردی را نمی توان بطور مجزا دسته بندی کرد چرا که شما در جای جای ایران هم تاریخ و هم طبیعت را با هم خواهید داشت و وابسته به نظر و به دلخواهتان می توانید از هر جاذبه به مقدار زمان دلخواهتان استفاده کنید و یک تور طبیعت گردی جالب را برای خود برنامه ریزی کنید و از آن لذت ببرید ! شما می توانید از دل کویر رد شوید و وارد جنگلی شوید که اصلا انتظارش را نداشته اید، مثل جنگل ابر !! می توانید روی رمل های شنی قدم بزنید و به چشمه و قنات هایی با آب خنک  برسید، مثل کویر مصر !!! می توانید بیایانهایی را بپیمایید تا به یک قلعه برسید که به آن اولین بانک جهانی گفته می شود، مثل سریزد !!

 

 

 

تورهای طبیعت گردی بانی این قضیه شده اند که شما را به دامان طبیعت ببرند و همچنین همپای شما در سفر به مناطقی باشند که در عین حال که در طبیعت قدم میزنید از امکانات محیطی نیز بیشترین بهره را ببرید تا دشواریهای سفر طبیعت گردی بر شما هموارتر گردد. اگرچه آنچه از تورهای طبیعت گردی در بالا ذکر شد همه اتفاق می افتد ولی آنچه که باید به آن اهمیت داد رسالتی است که در پس آن نهفته است. کم و بیش تورهای طبیعت گردی بر این باور هستند که آنچه باعث بقای طبیعت برجای مانده در ایران می شود سفر به آن است و کمک کردن به جوامعی که از آن بهره می برند و روزیشان در گرو حفظ همان طبیعت است.

 

 

پس اگرچه تورهای طبیعت گردی سفرها را برای شما در قالب تورهای طبیعت گردی عرضه می دارند ولی بیش از یک کالا باید به عنوان دعوتنامه ای در حفظ طبیعت و کمک به بقای طبیعت بر جای مانده از این تورهای طبیعت گردی یاد کرد.

 

تور کویر مصر 1

تور کویر مصر 2

تور کویر مصر 3

تور کویر مصر 4