چیزی که ترکمن صحرا و تورترکمن صحرا را از دیگر شهرهای شمالی (گیلان و مازندران) متمایز می کند آب و هوا، پوشش گیاهی، خاک و زندگی جانوری و... و این با کاهش ریزشهای جوی، رطوبت نسبی هوا و افزایش درجه حرارت از غرب به شرق مشخص می‌شود. و همین عامل هم باعث متمایز شدن تور ترکمن صحرا می شود. سرد ترین ماه ها در در ترکمن صحرا دی و بهمن و گرم ترین زمان خرداد و تیر است. بنابراین بهترین زمان برای سفر و برگزاری تور ترکمن صحرا اوایل بهار یا پاییز است.

ترکمن صحرا از نظر تاریخی هم بسیار پربار است. و این ویژگی در تور ترکمن صحرا مورد توجه قرار می گیرد. قدیمی‌ترین یافته‌های باستان‌شناسی منطقه شمال سفالینه‌ها و دست ساخته‌های بشر (که در شمال شهرستان گنبد کاووس یافته شده) پیشینه سکونت و زیست در این منطقه را به بیش از هفت هزار سال پیش می‌رساند. در منطقه ترکمن صحرا، شهرستان ترکمن با دارا بودن ویژگیهای مختلف از نظر تاریخی دارای اهمیت بسزایی بوده‌است. با وجود جدیدالتأسیس بودن بندر ترکمن، شهرستان ترکمن دارای پیشینه تاریخی کهنی است. وجود گورستان و تپه باستانی کمیش، دیوار تاریخی گرگان (دیوار قزل آلان) یا دیوار ترکمن صحرا در شمال شهرستان، جزیره آبسکون، جزیره مهم و استراتژیک آشوراده در غرب بندر ترکمن و غیره پیشینه سکونت در این شهرستان را به سالیان بسیار دورتر برمی‌گرداند.