تور تعطیلات خرداد

تور تعطیلات خرداد| مصاحبه  

برویم و از اینکاره ها بپرسیم که چه توری را برای تعطبلات خرداد انتخاب می کنند. 

بهناز 25 ساله 5 سال است که طبیعت گردی می کند:

تور خرداد 93 به کجا سفر کردی بهناز؟

 پارسال با یک گروه از دوستان طبیعت گرد برای پرنده نگری به فریدونکنار رفتیم. اما اگر بخواهم توصیه ی سفر برای تور تعطیلات خرداد داشته باشم، مناطق شمال غرب و جنوب غرب ایران را پیشنهاد می کنم. 

دلیلت برای این پیشنهاد چیه؟

به نظر من کلا خرداد فصل سفره! هم مناطق سردسیر برای تور تعطیلات خرداد مناسب هستند هم مناطق معتدل و مرطوب. در حالیکه مثلا توی فروردین یا اوایل اردیبهشت هنوز هوای این مناطق آنفدرها پیش بینی پذیر نیستند. 

در سال های گذشته در خرداد ماه در چه تورهایی به عنوان راهنما یا مسافر حضور داشتی؟

از سفرهای هیجان انگیزم تور ماسال بود. تور تعطیلات خرداد بود و هوا در ماسال فوق العاده بود. من راهنمای سفر بودم و آن تور از بهترین تجربه های تور لیدری من شد.