تور جنگل، جشنواره برگ ریزان پاییز

پاییز زیبا ترین فصل برای طبیعت گردی ست. کویر رفتن در این فصل از همیشه بیشتر می شود. زیرا در پاییز آب و هوای کویر بسیار مناسب است. همچنین سفر به قسمت های جنوبی کشور هم در پاییز بیشتر خواهد بود. اما مناطق و جنگل هایی هستند که در بهار و تابستان رونق دارد اما در فصل پاییز بسیار زیبا می شوند. تصویر برگ های زرد و نارنجی درختان انبوه جنگل ها و نم نم بارانی که به صورت گردشگران می خورد و زمین را تر می کند. ژیوار تصمیم دارد این لحظات را در کنار گردشگران بگذراند و ثبت کند. به همین منظور تور هایی را تدارک دیده است که آخر هر هفته به مدت چهار هفته با نام جشنواره برگ ریزان پاییز برگزار می شود. ژیوار هر هفته به یک جنگل و منطقه سفر می کند و خزان زیبای آن منطقه را با گردشگران نظاره خواهد کرد. 

تور های جشنواره برگریزان، شامل تور های زیر می شود:

تور جنگل الیمستان

تور آهار به شکراب

تور ده تنگه

تور دریاچه شورمست

پاییز را برای خود ماندگار کنید