تور جنگل ابر-درخت تبریزی

تور جنگل ابر درخت تبریزی

در تور جنگل ابر و بسیاری از تورهای طبیعت گردی دیگر در روستاها و حاشیه باغات آن درخت های کشیده زیبایی وجود دارد که نامشان تبریزی است. در تور جنگل ابر شما می توانید در حاشیه باغات روستای ابر این درخت ها را پیدا کنید اما در خود جنگل ابر دیگر این درخت زیبا وجود ندارد. در ادامه معرفی گونه های گیاهی تور جنگل ابر به درخت تبریزی می رسیم :

درخت تبریزی در آسیای غربی و مرکزی دارای کولتیوارهای متعددی است و کشت آن در ایران بسیار متداول است ساقه آن راست و قائم و بلندی آن به 30 متر بالغ می گردد. شاخه های آن تقریبا به موازات ساقه اصلی می روید و با آن زاویه ای حاده تشکیل می دهد. انشعابات و برگ های آن صاف است. برگ ها در جوانی کم و بیش خزی است ولی به زودی کرک های خود را از دست می دهد و صاف و براق می گردد. برگ های آن کمی کوچکتر از گونه اصلی به نظر می رسد. رشد درخت تبریزی، در مناطق نیم خشک و نیم مرطوب، جائیکه آب در دسترس آن باشد، رضایت بخش است. چوب آن سبک است و در مصارف مختلف کبریت سازی، تیرهای تلفن و ستون های ساختمانی و پشت کار نجاری به کار می رود.

نام های آن در نقاط مختلف کشور از این قرار است، تبریزی (طهران)، صنوبر(تویسرکان، ملایر، یزد، همدان و کرمان)، آق قواخ (مراغه)، شیرین قلمه (آذربایجان)، سفیدار (خراسان)، چنار (قزوین).