تور جنگل ابر در تعطیلات

 

تور جنگل ابر در تعطیلات

پیشنهاد ژیوار برای تعطیلات 93 فضای رویایی پاییز جنگل ابر و تجربه ی قدم زدن در ابر و رنگ است.

جنگل ابر به دلیل واقع شدن در کنار روستای ابر و غوطه ور شدن در دنیای خیال انگیزی از ابر به این نام خوانده می شود.

ترکیب اقلیم های مختلف در منطقه ی جغرافیایی کوچک جنگل ابر دلیل بر نام گذاری این مکان به جنگل ابر است.

وجود اقلیم های مختلف در یک منطقه ی کوچه جغرافیایی در جنگل ابر در در جهان بی نظیر است.این ترکیب در میلیون ها سال ذره ذره و به زحمت توانسته زیست بومی بیافریند که غنای آن موجب شده در شمار ذخایر زیستی کره زمین قرار بگیرد.

در جنگل ابر کوه ها و ابر ها به هم پیچیده اند انگار آسمان آغوشش را به روی زمین باز کرده است و در تعطیلات می توان آرامش این پیوند زیبا را از نزدیک  لمس کرد.

 

از جنگل ابر بشتر بخوانید