اولین تصویری که از شنیدن واژه جنگل در ذهن ما شکل می گیرد منطقه ای است پر درخت و پوشش های گیاهی متنوع و سرسبز که البته به فراخور زمان می توان آن را زرد و نارنجی در پاییز و سفید و برفی در زمستان هم تصویر کرد. اما همه این تصاویر را در میان ابرها هم می توان دید، وقتی از جنگل ابر نامی به میان می آید. و وقتی از تور جنگل ابر حرف می زنیم می توانیم گشت و گذار در جنگلی که در آن ابر ها به مثابه درخت و گیاه هستند تصور کنیم. جنگل ابر که در استان شاهرود قرار دارد یکی از زیباترین جنگل های ایران با گونه های گیاهی و جانوری نادر است. در تور جنگل ابر که به بازدید و گردش در این منطقه می پردازد شما پا در اوقیانوسی از ابر می گذارید. به عقیده بسیاری از گردشگران که در تور جنگل ابر شرکت می کنند، این منطقه یکی از زیباترین چشم اندازهای طبیعی را دارد. و شرکت در تور جنگل ابر می تواند به یکی از منحصر به فرد ترین تورها برای گردشگران تبدیل شود.