مکان: 
استان چهارمحال و بختیاری
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
95/03/13
تاریخ برگشت: 
95/03/15
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
محدود
 395,000ریال 
395000 تومان
-+

حرکت ساعت 23 از تهران  

روز نخست: صرف صبحانه در مسیر، آغاز برنامه رفتینگ، آموزش های اولیه به همراه قایق سواری در رودخانه خروشان به طول 17 کیلومتر در رودخانه خروشان، صرف ناهار در طبیعت، حرکت به سمت شهرکرد و اقامت در خانه محلی، صرف شام و استراحت 

روز دوم: صرف صبحانه در خانه محلی، بازدید از قلعه سردار اسعد بختیاری، گردشگاه پیر غار و کتیبه مشروطیت، صرف ناهار در رستوران، بازدید از قلعه چالشتر و پل زمان خان، بازگشت به تهران  

 

رسیدن به تهران حدود ساعت 23

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1         - -
2 طبیعت ژیوار طبیعت ژیوار خانه محلی گردشگر
3 خانه محلی ژیوار رستوران ژیوار    
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 وسیلۀ نقلیه اتوبوس 44 صندلی
2 خانه محلی شهرکرد
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 اتوبوس اتوبوس 44 صندلی
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز دارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!