tabiat gardi

 

 

طبیعت گردی نوعی از گردشگری است که در آن گردشگر، به مناطق طبیعی و دست نخورده سفر می کند و از آن ها دیدن می کند. تور طبیعت گردی وابسته به طبیعت و حیات طبیعی است. تور هایی برای بازدید از طبیعت، خانه های محلی، جاذبه های طبیعی و بهانه ای ست برای انس گرفتن با طبیعت. ژیوار فعالیت خود را با تور های طبیعت گردی شروع کرده و با برگذاری همین تورها به فعالیت خود ادامه می دهد.

تور طبیعت گردی شامل شاخه هایی ست از جمله:

 

 

سافاری: سافاری یا وحش گشت. سفری با هدف دیدن و تهیه فیلم و عکس از جانوارن بزرگ جثه. سافاری معمولا به سفرهایی به آفریقا گفته می شود که طی آن از حیوانات بزرگ جثه دیدن می کنند. کلمه ی سافاری، از واژه ی سفر می آید که در زبان آفریقایی سافاری تلفظ می شود. در این سفر ها طبیعت گردان از انواع خودرو ها و وسایل نقلیه و حتی شتر استفاده می کنند.

 

رفتینگ : یا رود گردی ، قایق سواری در آب های خروشان است. رفتینگ یکی از بهترین نمونه های طبیعت گردی ست. به دلیل دشوار بودن و تخصصی بودن تور طبیعت گردی رفتینگ، برگزاری آن باید با تخصص انجام شود. برگزار کنندگان تور طبیعت گردی رفتینگ باید آموزش دیده باشند و از خطرات نیز آگاه باشند.

 

غار نوردی: غار نوردی یکی دیگر از گونه های طبیعت گردی ست که خود به غاز نوردی آماتور و حرفه ای تقسیم می شود. غار نوردی آماتور به سفر هایی گفته می شود که در آن گردشگر به صورت تفریحی و یا با هدف ورزش به نوردیدن و کشف غار ها می پردازد. اما در غار نوردی حرفه ای، هدف غیر از تفریح و ورزش است و معمولا اهدافی علمی هستند.

 

اسنورکلینگ: یا غواصی یا دریا نوردی از دیگر شاخه های طبیعت گردی ست که طی آن طبیعت گرد با تجهیزات خاص به درون دریا می رود.