تور طبیعت گردی قشم

تور طبیعت گردی قشم

سواحل قشم

جزیره قشم با وسعتی نزدیک به 1500 کیلومتر مربع بیشترین سواحل و کرانه ها را در بین جزایر خلیج فارس به خود اختصاص می دهد. سواحل زیتون، سیمین، جزایر ناز، سوزا، مسن، شیب دراز، سلخ و دوستکو از دیدنی ترین سواحل جزیره قشم محسوب می شوند. از ویژگی های ساحل شناختی جزیره قشم، ساحل صخره ای، ماسه ای و گلی آن است که چنین خصوصیتی به طور یکجا کمتر در جزیره ای یافت می شود.

سواحل شنی و ماسه ای نقره فام و سیمین براق نیز از دیگر انواع سواحل در جزیره قشم محسوب می شوند. ساحل صخره ای زیتون، ساحل شنی سیمین و سواحل گلی لافت و جنگل های حرا تنوع سواحل قشم را نشان می دهند. ساحل صخره ای ریگو معروف به ساحل لاک پشت ها نیز از دیگر سواحل زیبای جزیره قشم است که لاک پشت ها برای نفس گیری و تغذیه در آن جا به روی آب می آیند.