مکان: 
استان قزوین
نوع سفر: 
فرهنگی
تاریخ حرکت: 
1394/07/23
تاریخ برگشت: 
394/07/24
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
 24,500,000ریال 
245000 تومان
-+

ساعت 6 صبح از تهران به سمت شهر قزوین حرکت می کنیم، پس از صرف صبحانه در رستوران مسیرمان را تا رسیدن به شهر قزوین ادامه می دهیم.

روز اول: بازدید از سر در عالی قاپو، مسجد جامع، آب انبار حکیم یا سردار بزرگ، حمام قجر قزوین و موزه مردم شناسی، بازدید از خانه امینی ها و سرای سعدالسلطنه

پس از صرف غذای محلی قیمه نثار قزوین در رستوران به سمت روستای الولک حرکت خواهیم کرد.

بعد از بازدید از ایوان سنگی نیاق، دیداری با هنرمندان عروسک ساز بومی خواهیم داشت و از نزدیک شاهد ساخت عروسکها هستیم و از هنرمندان  می آموزیم که چگونه عروسکی می سازند و در خانه ای کاملا با بافت روستایی اقامت خواهیم داشت.

روز دوم: بازدید از آسیاب آبی و گشت در روستای دست نخورده الولک و پس از صرف نهار محلی در خانه روستایی به سمت روستای اردبیلک حرکت خواهیم کرد. پس از بازدید از موزه روستایی و موزه عروسک ها و دیدار با سازندگان عروسک های محلی روستای اردبیلک به سمت تهران باز خواهیم گشت.

 

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1 رستوران ژیوار رستوران گردشگر اقامتگاه محلی ژیوار
2 اقامتگاه محلی ژیوار اقامتگاه محلی ژیوار    
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 روستای الوالک اقامتگاه محلی
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه دراختیار با توجه به تعداد گردشگران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
لباس گرم
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز دارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!