تور نوروز تور فرانسه تور پاریس

تور نوروز تور فرانسه تور پاریس

اگر اهل کتاب، فیلم، موسیقی، نقاشی، فلسفه، تاریخ و علوم سیاسی باشید محال است که بارها و بارها آرزو نکرده باشید که ای کاش می توانستید شاهد رخدادهای هنری خاصی در زمان خود در پاریس باشید یا حداقل بتوانید آن ها را در عصر کنونی در موزه ها یا فضای شهر پاریس جست و جو کنید. 

برای اهل فرهنگ و هنر تنفس در هوای پاریس و قدم زدن در خیابان ها و کوچه هایی که هر کدام خاطرات انبوهی را از انقلاب ها و خیزش های مردمی، نویسندگان و شاعران طراز اول جهانی و مهمترین بحث های روشنفکری قرن در دل خود جای داده اند از هر چیزی جذاب تر و رویایی تر است. حتما فیلم نیمه شب در پاریس ساخته وودی آلن را دیده اید حتما پاریس جشن بیکران نوشته ارنست همینگوی را خوانده اید. بیشتر از آن چه می توان گفت و شنید راجع به شهری که دهه ها مرکز روشنفکری و فرهنگی جهان بوده است و بزرگترین آثار ادبی و هنری در آن تولید شده است. حتی تا این حد می توان مبالغه کرد که زشتی های پاریس نیز زیباست وقتی یاد مرگ قسطی فردینان سلین می افتیم یا سفر به انتهای شب را ورق می زنیم و با فردینانی رو به رو می شویم که در خیابان های پاریس مشغول دست فروشی است یا در مغازه ها پادویی می کند یا در دفتر طبابتش فقرا را درمان می کند بدون آن که دستمزد بگیرد. 

ما در تور پاریس تمامی این خاطرات را مرور می کنیم و از دل خیابان ها و کافه ها و اماکن تاریخی خاطرات را بیرون می کشیم. مضاف بر آن به جست و جوی نشانه های ایرانیانی می رویم  که هر کدام در یکصد سال اخیر بر فرهنگ و هنر ایران تاثیر گذاشته اند و هواداران و علاقمندان بسیاری دارند. نویسندگانی چون ساعدی و هدایت   از این قبیل هنرمندان اند. 

تور نوروزی پاریس در ابتدای سال ۱۳۹۴ بی گمان شروع فرخنده ای خواهد بود برای اهالی فرهنگ و هنر و خاطره آن تا مدت های مدید در ذهن های ما باقی خواهد ماند