تورهای گردشگری به تورهای یک روزه و جند روزه تقسیم می شوند. تورهای یک روزه تورهای کوتاه مدتی هستند که به مقاصد نزدیک تهران برگزار می شوند. به دلیل موقعیت سوق الجیشی تهران و نزدیکی آن به کوه، جنگل و کویر تورهای یک روزه متنوعی می توان برنامه ریزی کرد. این مساله در مورد تورهای چند روزه نیز وجود دارد و دست تورهای گردشگری را برای برنامه ریزی باز می کند.

تورهای چند روزه با توجه به مقصد و نوع برنامه از دو یا یک و نیم روز شروع و تا 2 هفته ادامه پیدا می کنند. مقصد تورهای چند روزه، تورهای چند روزه گویر، تور چند روزه جنگل، تورهای چند روزه پیاده روی یا ترکیبی از باردید از این جاذبه هاست. اقامت تورهای چند روزه به کیفیت این برنامه ها بر می گردد. گاهی اقامت تورهای چند روزه در چادر است گاهی در خانه محلی و گاهی هم در هتل. بعضی وقت ها هم ترکیبی از از موارد ذکر شده است. برای مثال می توان به تور چند روزه سوباتان اشاره کرد که یک شب اقامت در چادر و دو شب اقامت در خانه محلی دارد یا مثلا تور چند روزه چابهار و کلوت ها که 2 شب اقامت در هتل و 3 شب اقامت در خانه محلی دارد. در تورهای چند روزه وعده های غذایی بسته به جایی که سفر می کنیم بر عهده تور گردشگری یا گردشگران است. اگر نقاطی که سفر می کنیم بسیار بکر و به دور از هرگونه امکانات باشد همسفران باید با خود وعده های غذایی را بیاورند اما اگر مناطق دیدینی در کنار جوامع محلی باشد از غذای محلی و ویژه آن مناطق استفاده می کنیم. در شهرها هم برای سرو غذا به رستوران می رویم. تورهای چند روزه برای جوان ها، افراد مسن و خانواده ها فرصت منحصر به فردی خواهد بود تا بتوانند چند روزی را در آرامش در کنار یک دیگر باشند و از دور هم بودن در یک فضای شاد و دوستانه لذت ببرند.