رقص کردی یا هه لپه رکی یکی از جاذبه های تور کردستان رقص کردی یا هه لپه رکی است . در تور کردستان جاذبه های هیجان انگیز و متنوعی وجود دارد که هر یک از آن ها می تواند انگیزه سفر برای شرکت در تور کردستان باشد. تور کردستان شرکت در تور شادی ها و زیبایی هاست. هیچ کدام از اقوام ایرانی به اندازه کردها شاد نیستند و رقص و شادی در زندگی روزانه آن ها وجود ندارد. هه لپه رکی کردی تجلی فوران احساس است زمانی که زبان از بیان در می ماند، پایکویی کردها زاده ی شور است شوری که ریشه در اسطوره ها تنیده، شوری که هنوز به روشنی استعاره های حماسی را در خود زنده نگه داشته است. در تور کردستان با دعوت از نوازندگان و گروه های رقص محلی کرد به تماشای برنامه های هنری آن ها می نشینیم و جان و روان خود را در معرض هنرنمایی آن ها قرار می دهیم. --