در تور کردستان فقط شهرهای تاریخی و مناظر طبیعی و منحصر به فرد کردستان نیست که جلب توجه می کند و مخاطبان بی شماری دارد. در کنار همه رودها، جنگل ها، کوه ها و تپه های زیبا و باستانی یک عامل دیگر هم هست که هم کردستان با آن شناخته می شود هم تور کردستان. و آن موسیقی کردی است.

موسیقی کردی در میان مردم کردستان دارای یک پیوند ناگسستنی با زندگی روزمره مردم است، بسیاری از صاحب نظران کرد معتقدند: موسیقی کردی یکی از اصیل‌ترین موسیقی‌های ایرانی است که با گذشت قرن‌ها ویژگی‌های خود را در فولکلور عامه کرد زبان‌های ایرانی حفظ کرده است. پیدایش موسیقی کردی مثل اکثر قومها و ملت‌های دیگر از افسانه‌های کردی شروع شد که در این قسمت، افسانه‌ها در قالب ترانه‌های کردی گفته می‌شوند. این ترانه‌ها در فرهنگ کردی به ترانه‌های دیوانی تقسیم می‌شوند و بیشتر محتوای آنها همان افسانه‌های کردی است، که شکل حماسی دارند.

تور کردستان اصولا با موسیقی و آیین هایی که با موسیقی همراه است، عجین شده است. این همراه شدن با موسیقی یعنی شناخت فرهنگ و آداب عامه مردم کرد زبان.