مکان: 
استان اصفهان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
94/09/10
تاریخ برگشت: 
94/09/13
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
محدود
 45,000,000ریال 
450000 تومان
-+

 حرکت ساعت 9 شب از تهران

روز اول: 

رسیدن به روستای مصر، صرف صبحانه در خانه محلی، گشت منطقه و پیاده روی در کویر مصر، بازگشت به سمت خانه محلی، صرف ناهار در خانه محلی، استراحت، بازدید از مرداب مصر و گشت در منطقه، صرف شام در خانه محلی، شب نشینی در کنار آتش.

روز دوم:

حرکت به سمت گرمه، بازدید از قلعه و کوچه باغهای گرمه، بازدید از چشمه و باغات گرمه، صرف ناهار در کنار چشمه، بازدید از قلعه بیاضیه، حرکت به سمت دریاچه نمک کویر، بازدید از کانال نمک و چاه دستکن در دل کویر، تماشای غروب آفتاب، بازگشت به سمت مصر، صرف شام و اقامت در خانه محلی.

روز سوم:

صرف صبحانه در خانه محلی، حرکت به سمت نائین، بازدید از مسجد جامع و خانه پیرنیا، صرف ناهار در نائین، گشت در نائین، حرکت به سمت تهران بعد از نهار، رسیدن به تهران قبل از نیمه شب

 

 

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1         در راه گردشگر
2 خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار
3 خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار خانه محلی  ژیوار 
4 خانه محلی ژیوار رستوران گردشگر    
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 وسیلۀ نقلیه اتوبوس 44 صندلی
2 خانه محلی روستای مصر
3 خانه محلی روستای مصر
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 اتوبوس اتوبوس 44 صندلی
2 اتوبوس اتوبوس 44 صندلی
3 اتوبوس اتوبوس 44 صندلی
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز دارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!