مکان: 
استان اصفهان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
94/09/19
تاریخ برگشت: 
94/09/21
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
محدود
 215,000ریال 
215000 تومان
-+

روز نخست: حرکت ساعت 11:30 شب از تهران

روز دوم: رسیدن به ورزنه و صرف صبحانه در خانه محلی، بازدید از آخرین پل زاینده رود و حرکت به سمت تالاب گاو خونی، آب بند شاخ کنار، برگشت به ورزنه، صرف ناهار و استراحت در خانه محلی،گشت عصر بازدید از آیین گاو چاه و شترآسیاب، رفتن به دل کویر، پیاده روی در تپه های شنی و تماشای غروب، شب نشینی در کنار آتش. صرف شام در خانه محلی

روز سوم: صرف صبحانه در خانه محلی، بازدید از قلعه سه هزار ساله قورتان، بازدید از برج کبوتر خانه، صرف ناهار ، بازگشت به تهران، رسیدن به تهران قبل از نیمه شب

 

 

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1         - -
2 خانه محلی ژیوار خانه محلی گردشگر خانه محلی ژیوار
3 خانه محلی ژیوار خانه محلی ژیوار    
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 وسیلۀ نقلیه میدل باس
2 خانه محلی روستای ورزنه
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
2 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز دارد
چراغ پیشانی: 
نیاز دارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!