مکان: 
استان اصفهان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
1394/11/21
تاریخ برگشت: 
1394/11/23
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
تکمیل
 215,000ریال 
215000 تومان
-+

روز نخست: حرکت ساعت 11:30 شب از تهران

روز دوم: رسیدن به ورزنه و صرف صبحانه در خانه محلی، بازدید از آخرین پل زاینده رود و حرکت به سمت تالاب گاو خونی، آب بند شاخ کنار، برگشت به ورزنه، صرف ناهار و استراحت در خانه محلی،گشت عصر بازدید از آیین گاو چاه و شترآسیاب، رفتن به دل کویر، پیاده روی در تپه های شنی و تماشای غروب، شب نشینی در کنار آتش. صرف شام در خانه محلی

روز سوم: صرف صبحانه در خانه محلی، بازدید از قلعه سه هزار ساله قورتان، بازدید از برج کبوتر خانه، صرف ناهار ، بازگشت به تهران، رسیدن به تهران قبل از نیمه شب

 

 

غذا و پذایرایی: 
روزصبحانهناهارشام
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسط
1    --
2رستورانژیوارخانه محلیگردشگرخانه محلیژیوار
3رستورانژیوارخانه محلیژیوار  
نوع اقامت: 
روزمحلتوضیح
1وسیلۀ نقلیه-
2خانه محلیروستای ورزنه
وسیله نقلیه: 
روزوسیلهتوضیح
1وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگران
2وسیله نقلیه در اختیاربا توجه به تعداد گردشگران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز دارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!