بعد از گذراندن یک هفته کاری و پر مشغله، روز جمعه یا هر تعطیلی حتی وسط هفته فرصت مناسبی است برای گردش، پشت کردن به شهر و زدن به دل طبیعت... در این موقعیت شرکت در تور یک روزه یعنی استفاده از همین اندک فرصت تعطیلی. تورهای یک روزه عموما در مناطقی در اطراف محل زندگی تان انجام می شود تا از نظر بعد مسافت و زمان در آن صرفه جویی شود.

لزور

پیشنهاد ما برای تور آخر هفته و تور یک روزه روستای لزور است. لزور حدود دو ساعت با پایتخت فاصله دارد و در بیست و شش کیلومتری جاده فیروزکوه واقع شده است. در لزور، روستا را که به سمت کوهستان ادامه دهید، طبیعت بکر در انتظارتان است. ساکنان این روستا به این تنگه ها و دشت ها اسامی مختلفی مثل لاسکف، موج چشمه و سیاه روود داده اند. اما از این میان طبیعت لاسک از همه مشهور تر است. اگرچه لاسک، مقصد بیشتر مسافران لزور است، اما حدود دو ساعت پیاده روی کنید به دریاچه «معجزه» می رسیدمسیر رسیدن به دریاچه از لاسک تقریبا مشخص است؛ چون تورهای دوچرخه سواری زیادی آنجا برگزار می شود. از خود لزور هم یک راه خاکی ماشین رو وجود دارد که می توانید نشانی اش را از مردم محلی بگیرید.