چقدر برای تحقق رویاهای کودکی خود تلاش می کنید؟ آیا آن ها را به دست فراموشی سپرده اید؟ رویای مشترک قدم زدن بر روی ابر ها. کمی آنطرف تر جایی است برای تحقق رویاهای کودکیتان. جنگل ابر.
جنگل ابر شاید جنگل نباشد شاید اقیانوسی از ابرها باشد بر فراز جنگل های هیرکانی.
مسیر رسیدن به جنگل ابر:برای رسیدن به جنگل ابر باید از جاده ی تهرار سمنان گذشت،به شاهرود رسید واز آن جا به سمت آزاد شهر رفت. بعد از بسطام مسیر فرعی روستای ابر را پیمود تا به نزدیکی های جنگل ابر رسید. برای رسیدن به جنگل ابر از روستا جاده ای خاکی وجود دارد که پیمودن آن نیم ساعتی زمان لازم دارد.اگر به رانندگی در جاده ی خاکی علاقه ای ندارید می توانید از مینی بوس یا ولنت های محلی استفاده کنید.یکی از مهمترین ویژگی ها و جاذبه های مسیر جنگل ابر این است که تغییرات جغرافیایی در مدت زمان بسیار کوتاهی صورت می گیرد، به گونه ای که پس از طی مسیری کوتا از اقلیم کویری به کوهستانی و سپس به جنگلی تغییر می یابد.
بهترین فصل ها برای رفتن به جنگل ابر بهار و پاییز است.چرا که امکان ایجاد اقیانوس ابر از سایر زمان ها بیشتر است. در زمستان جاده ی جنگل ابر به علت برف گیر بودن بسته می شود.می توان با استفاده از تورهای تعطیلات شرکت های طبیعت گردی همسفر جاده ها شد و به جنگل ابر سفر کرد.