« کویر کسی را که یک‌بار اسیر افسونش شده باشد هرگز رها نخواهد کرد. » این جمله‌ای است که یک جغرافیدان و جهانگرد معروف اتریشی از وصف کویر می گوید و شما هم پس از دیدن کویر و به خصوص کویر مصر به آن ایمان خواهید آورد. افسون آسمان مصر تا پایان عمرتان بارها و بارها شما را به آنجا خواهد کشید. تور کویر بیشتر به یک برنامه آموزشی شباهت دارد تا یک برنامه سیاحتی! چرا که دیدن و آشنایی با حقایق کویر را میسر می سازد.

یکی از سایت های مورد نظر برای بازدید در تور کویر مصر ، دریاچه نمک خور است. کویر طبقه یا دریاچه نمک خور بزرگترین دریاچه نمک فصلی ایران است. زمین نمکی این منطقه باعث شده است که از هرگونه پوشش گیاهی و زندگی جانوری خالی باشد. اما شکل شگفت انگیز کویر طبقه آن را به جاذبه ای شگفت انگیز بدل کرده است. زمین کویر طبقه پوشیده از اشکال پنج ضلعی نمک است که در زمستان و با مخلوط شدن با خاک رس به رنگ سیاه و در تابستان به رنگ سراسر سفید در می آید. نمک این دریاچه قدیمی ترین نمک سراسر ایران است. علت نامگذاری منطقه به سلکنون سیل عظیمی بوده که در منطقه مصر جاری شده و در این نقطه دریاچه بزرگی ایجاد کرده بود. در اصل این منطقه سیل کنون بوده است که در گذر زمان و برای سهولت در تلفظ به سلکنون تغییر یافته است.

 

با تور کویر مصر ژیوار بیشتر آشنا شوید