هند دنیایی است از رمز و راز که نیازی به توصیف ندارد فقط باید رفت و دید.به احتمال زیاد ، آن چه هند را در صدر اهداف تورهای خارجی در سراسر جهان قرار داده فرهنگ مردمانی است که جاذبه ای به اندازه یک سیاه چاله دارند!

 پیچیدگی های ذهنی و رفتاری هندی ها نمود بارزی در هنرشان دارد. همانقدر که در زندگی روزمره شان پر از صدا و شور و احساسند در هنرشان هم پر از رنگ و طرح و نقش اند. حتی ادبیات و قصه هایشان هم ساختار اسپیرالی و حلزونی یا هزار و یک شبی دارد.

ژیوار برای برنامه ریزی تور هند در نظر دارد که در هر فرهنگی یکی از بهترین گزینه ها برای آشنایی با هنر مردم عادی، سر زدن به بازار های سنتی است. یکی از این بازار های سنتی "دیلی هات  (Dilli Haat)"  در دهلی نو است. دیلی هات یک بازار مکاره است که مردم عادی از نژادها و فرهنگ های مختلف هند در آن گرد هم می آیند تا دست ساز هایشان را به معرض نمایش و فروش بگذارند.

بازدید از مکان هایی که ما را  به ژرفای فرهنگ عام هر ملت و گرفتن ماده خام برای خلق هنر ببرد یکی از برنامه های ژیوار در تورهای خارجی هدفمند است.

تورهای فرهنگی ژیوار را بیشتر بشناسید