چرا خونه گلی؟

هر کدام از ما برای استراحت کردن یک فضای خاصی در ذهنمان داریم. فضایی که امن  و آرام باشد. هوای تمیز و خوب داشته باشد و در آن چند روز اقامت و استراحت ما، امکانات کافی در اختیارمان باشد. 

خونه گلی خانه ای ست که فرزین آن را در تنکابن ابتدا برای اقامت شخصی خودش ساخته است و بعد از مدتی آن را به اقامتگاهی محلی برای مسافران ایرانی و خارجی تبدیل کرده است. شما می توانید تنها و یا با خانواده و دوستانتان برای هر چند روز که می خواهید در خونه گلی اقامت داشته باشید. ظرفیت خونه گلی جمعا بین 10 الی 12 نفر است و برای این تعداد امکانات کافی اقامتی وجود دارد. خونه گلی فضایی گرم و صمیمی دارد و شما می توانید علاوه صرف غذاهای محلی در مدت اقامتتان، از جنگل و دریا دیدن کنید و چند روز خاص و بی دغدغه را در آنجا بگذرانید. 

اطلاعات بیشتر را می توانید از سایت خونه گلی بخوانید و یا با تماس با دفتر ژیوار، جواب سوالات خود را بگیرید.