مکان: 
استان اصفهان
نوع سفر: 
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
93/10/18
تاریخ برگشت: 
93/10/19
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
 8,900,000ریال 
89000 تومان
-+

حرکت ساعت 9.30 شب از تهران

رسیدن قبل از طلوع خورشید به کویر مرنجاب

روشن کردن آتش و انتظار طلوع آفتاب

صرف صبحانه در کاروانسرا

حرکت به سمت رمل های شنی

بازدید از منطقه

بازگشت به سمت کاروانسرا

حرکت به سمت دریاچه نمک

بازگشت به سمت کاشان

صرف نهار در رستوران

بازگشت به سمت تهران

رسیدن به تهران قبل از 11 شب

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1         - -
2 کاروانسرا ژیوار رستوران گردشگر  -
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 وسیلۀ نقلیه در راه
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم است
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!