گردشگری و انواع آن

 

گردشگری، سیاحت یا توریست عموما به مسافرت های تفریحی گفته می شود و زمانی است که فرد تصمیم می گیرد از محیط کار و زندگی خود برای مدتی بیش از بیست و چهار ساعت دور شود. به کسی که گردشگری می کند، گردشگر، سیاح یا توریست گفته می شود. بیش از هر چیز برای گردشگر، آب و هوا، طبیعت و یا فرهنگ مقصد خود مهم است. افراد به شهر ها و کشور های مختلف سفر می کنند تا از طبیعت آنجا دیدن کنند و یا آثار مهم تاریخی و یا هنری آن را ببینند و یا از آب و هوای آن استفاده ی مثبت کنند.

 

گردشگری از چند وجه اهمیت ویژه دارد.

اول آنکه گردشگری باعث افزایش درآمد کشور های مقصد می شود. و بعد آنکه با سفر گردشگران به کشور ها و شهر های مختلف موقعیت های شغلی مختلفی ایجاد می شود. طبق آمار از هر ده نفر گردشگری که وارد کشور مقصد می شود یک نفر فرصت شغلی پیدا می کند. پیدا شدن موقعیت های شغلی برای کشور هایی که جمعیت جوان و متقاضی کار کردن دارد بسیار مهم است.

 

 امروزه در دنیا چند نوع گردشگری وجود دارد که به شرح زیر است:

 

گردشگری مجازی

امروزه افراد با یک کلیک در دنیای مجازی می توانند به مکان های مختلف سفر کنند و از آنجا بازدید کنند. همه ی ما با اینکه در خانه و یا پشت میز کار خود هستیم، می توانیم از طریق اینترنت عکس های کشور ها و شهر های مختلف را ببینیم به گونه ای که انگار در آنجا حضور داریم. امروزه با عکاسی پاناروما (عکس گردفتن از یک فضا و کنار هم قرار دادن آنها) گردشگری مجازی رونق بیشتری پیدا کرده است.

 

گردشگری درمانی

در قدیم مکان هایی که دارای چشمه های آب گرم بودند گردشگرانی با هدف درمان به آنجا سفر می کردند. اما امروزه گردشگری درمانی در برخی کشور ها یک نوع درآمد زایی است. کشور های مختلف با احداث مکان های درمانی برای گردشگرانی که امکانات درمانی کافی در کشورشان نیست و یا هزینه های بالایی دارند، گردشگران زیادی را به خود جذب می کنند و از این طریق درآمد زایی می کنند.

 

گردشگری تفریحی

گردشگری تفریحی که رایج ترین نوع گردشگری است، به سفر هایی با هدف تفریح و دور شدن از فضای زندگی کاری و روزمره گفته می شود.