گل گندمی Spider plant

 1,340,000ریال 
-+

گل گندمی با برگ‌های سجافی ابری است که رشد سریعی دارد.

شرایط نگهداری :
برخلاف اکثر گیاهان نسبت به سرما مقاوم است و حتی در دمای صفر درجه هم می‌تواند به رشد خود ادامه دهد، اما بهتر است در جای گرم خانه قرار بگیرد.
گیاهی کم توقع نسبت به نور است و بهتر است در جایی قرار بگیرد که از نور غیرمستقیم خورشید برخوردار باشد.
نیاز این گیاه به آبیاری در فصل تابستان هفته ای ۳ بار و غبارپاشی روزانه‌ست.

مشخصات ظاهری گیاه :
ارتفاع گیاه ۴۵ سانتیمتر
ارتفاع و قطر گلدان ۱۷ سانتیمتر