گیاه فردوس

 1,800,000ریال 
-+

فردوس گیاهی همیشه سبز با برگ‌های سبزو رگه‌های قرمز است که در مقابل شرایط محیطی مقاوم است و نگهداری آسانی دارد.

شرایط نگهداری :
نیاز اساسی این گیاه به خاکی غنی با زهکشی عالی‌ست.
نیاز به نوری زیاد و غیرمستقیم دارد پس بهترین مکان برای قراردادن آن نزدیک به پنجره جنوبی‌ست.
آبیاری هربار زیاد باشد تا جاییکه آب اضافی از زیر گلدان خارج شود.

مشخصات ظاهری گیاه:
ارتفاع از سطح زمین ۵۰ سانتیمتر
ارتقاع و قطر گلدان ۱۷ سانتیمتر