ترکمن صحرا سرزمین زیبا و متفاوتی است که برای علاقمندان به طبیعت گردی، فرهنگ و اقوام بسیار جذاب و پر طرفدار است. تور جنگل، صحرا، کوه و دریا اغراق نکرده ایم اگر بگوییم تور ترکمن صحرا تور همه چیز و همه جاست.