تورشب یلدا ،گیلان گردی دراقامتگاه گیله بوم

تور شب یلدا در اقامتگاه بوم گردی گیله بوم ،ترکیبی است از تمام عناصر جالب توجه گیلان؛معماری و اقلیم ،فرهنگ روستایی،چادرشب بافی و نمد مالی،اجرای مراسم شب یلدا ،موسیقی و غذاهای متنوع و خوشمزه ی گیلانی