عنوان های متعددی در میان طبیعت گردان باب شده که بازدید از بلندترین آبشار ایران هم یکی از آنهاست! تور چند روزه آبشار لاتون می تواند در راستای تحقق این عنوان شما را یاری دهد

آبشار لاتون و روستای کوته کومه (همگام با آب و باد)

روز اول : حرکت 5 صبح از تهران – صرف صبحانه در راه – رسیدن به شهر آستارا و بعد از آن شهر لوندویل در حوالی ظهر و صرف ناهار – رسیدن به روستای کوته کومه حوالی غروب – گشت در منطقه کوته کومه – صرف شام و اقامت در خانه محلی

روز دوم : صرف صبحانه در صبح زود – آغاز پیاده روی به سمت بلندترین آبشار ایران – صرف ناهار در طبیعت – بازگشت به روستا و شب نشینی

29,000,000 ریال