تور کردستان |زنجان، کردستان|

روز اول : بازدید از گنبد سلطانیه ، میراث جهانی تخت سلیمان ، اقامت در تکاب
روز دوم : بازدید از غار کرفتو ، سردشت ، آبشار شلماش ، اقامت کمپینگ در سردشت
روز سوم : حرکت به سمت بانه و بازدید از بازار بانه و خرید
روز چهارم : حرکت از بانه به سمت تهران و بازدید از سقز و دیواندره

 

0 ریال