تور جشن سده

تور جشن سده ویژه آیین باستانی جشن سده است که طبق اعتقاد زرتشتیان از شامگاه دهم بهمن ماه آغاز می شود.