تور ماسال و ییلاق اولسبلنگاه |خلوت ارتفاعات|

تور ماسال و بازدید از ییلاق اولسبلنگاه (اتوبوس VIP)

تور ماسال و ییلاق اولسبلنگاه |خلوت ارتفاعات|

درسفر ماسال از ییلاق سرسبز و مه آلود اولسبلنگاه دیدن کنید و در خلوت آن از هیاهوی شهر دور بمانید!

برنامه سفر:

375,000 ریال
تور ماسال

تور ماسال یکی از تورهای طبیت گردی و از تورهای چند روزه شرکت های طبیت گردی است. این تور در واقع به مقصد ییلاقات ماسال برگزار می شود که معمولا ییلاق اولسنبلنگاه است که به دلیل سختی تلفظ نام آن و کوچک بودن روستا نام تور را به تور ماسال تغییر داده ایم.

تور ماسال

شهرستان ماسال از دو بخش مرکزی و شاندرمن تشکیل شده و هر دو بخش را میتوان بهشتی دست نخورده نامید که مملو از جاذبه های طبیعی و گردشگری است. خوشبختانه این بهشت سبز هنوز زیر پای ویلاسازها و دلال ها نیفتاده و همچنان آرامش طبیعی خود را حفط کرده و بکر و دست نخورده پابرجاست. گویی به بهشت پا گذاشته ای.