تور کردستان

تقریبا تمام اهل سفر معتقدند که سفر به کردستان و تور کردستان همیشه یک اتفاق ویژه است خاصه اگر در بهار

تور کردستان

تور کردستان ژیوار در بهار و فصل لاله های واژگون (در منطقه ی هورامان) برگزار می شود. زمان برگزاری تور کردستان در ژیوار اردیبهشت و خرداد ماه میباشد که مناسب ترین زمان از نظر شرایط آب و هوایی است.