تور کویر مصر بازگشت به سکوت |تور نوروز 95| اجرای اول

 

روز اول : صبح زود از تهران به سمت روستای خور حرکت می کنیم، پس از صرف صبحانه در رستوران مسیر خود را تا رسیدن به روستای خور ادامه میدهم و در حوالی غروب به محل اقامت خود در خانه محلی می رسیم، در شب برنامه آتشونی و شعرخوانی خواهیم داشت.

345,000 ریال

تور کویر مصر |هفته اول آذر|

حرکت ساعت 22 از تهران

روز اول: رسیدن به روستای مصر، صرف صبحانه در خانه محلی، گشت منطقه و پیاده روی در کویر مصر، بازگشت به سمت خانه محلی، صرف ناهار در خانه محلی، بازدید از دریاچه نمک، شب نشینی دور آتش و صرف شام در خانه محلی

روز دوم : پس از صرف صبحانه برای بازدید به سمت روستای گرمه و چشمه های کویری و ماهی های آن می رویم ، پس از صرف ناهار به سمت تهران حرکت می کنیم.

 

19,500,000 ریال

تور کویر مصر در دو برنامه مجزا در این تعطیلات تدارک دیده شده است. تور کویر مصر هفته دوم آذر ماه به مدت 3.5 روز و تور کویر مصر هفته سوم آذر ماه به مدت 2.5 روز در نظر گرفته شده است

تور کویر مصر |هفته دوم آذر|

 حرکت ساعت 9 شب از تهران

روز اول: 

رسیدن به روستای مصر، صرف صبحانه در خانه محلی، گشت منطقه و پیاده روی در کویر مصر، بازگشت به سمت خانه محلی، صرف ناهار در خانه محلی، استراحت، بازدید از مرداب مصر و گشت در منطقه، صرف شام در خانه محلی، شب نشینی در کنار آتش.

روز دوم:

45,000,000 ریال

تور کویر مصر |تور تعطیلات آذر|

حرکت ساعت 22 از تهران

روز اول: رسیدن به روستای مصر، صرف صبحانه در خانه محلی، گشت منطقه و پیاده روی در کویر مصر، بازگشت به سمت خانه محلی، صرف ناهار در خانه محلی، بازدید از دریاچه نمک، شب نشینی دور آتش و صرف شام در خانه محلی

روز دوم : پس از صرف صبحانه برای بازدید به سمت روستای گرمه و چشمه های کویری و ماهی های آن می رویم ، پس از صرف ناهار به سمت تهران حرکت می کنیم.

 

21,500,000 ریال

یکی از سایت های مورد نظر برای بازدید در تور کویر مصر ، دریاچه نمک خور است. کویر طبقه یا دریاچه نمک خور بزرگترین دریاچه نمک فصلی ایران است

تور کویر مصر از آن جهت مورد توجه بسیاری از علاقه مندان به تورهای طبیعت گردی شده که هرآنچه از یک منطقه کویری را بخواهید در آن خواهید یافت. تخت عروس یکی از زیباترین مناطق کویری ایران و روستای مصر است

تور کویر مصر |هفته چهارم آبان|

حرکت ساعت 22 از تهران

روز اول: رسیدن به روستای مصر، صرف صبحانه در خانه محلی، گشت منطقه و پیاده روی در کویر مصر، بازگشت به سمت خانه محلی، صرف ناهار در خانه محلی، بازدید از دریاچه نمک، شب نشینی دور آتش و صرف شام در خانه محلی

روز دوم : پس از صرف صبحانه برای بازدید به سمت روستای گرمه و چشمه های کویری و ماهی های آن می رویم ، پس از صرف ناهار به سمت تهران حرکت می کنیم.

 

20,500,000 ریال

تور کویر مصر |هفته سوم آبان|

حرکت ساعت 22 از تهران

روز اول: رسیدن به روستای مصر، صرف صبحانه در خانه محلی، گشت منطقه و پیاده روی در کویر مصر، بازگشت به سمت خانه محلی، صرف ناهار در خانه محلی، بازدید از دریاچه نمک، شب نشینی دور آتش و صرف شام در خانه محلی

روز دوم : پس از صرف صبحانه برای بازدید به سمت روستای گرمه و چشمه های کویری و ماهی های آن می رویم ، پس از صرف ناهار به سمت تهران حرکت می کنیم.

 

2,050 ریال

شاید اصل داستان از آن فیلمی شروع شد که اکثرمان موفق به دیدنش شدیم؛ خیلی دور ، خیلی نزدیک. از آنجا بود که روستای خوش خط و خالی به نام مصر بر سر زبان ها افتاد و ...