در جامعه کنونی به دلیل تنش ها و استرس های فراوان بسیاری از مردم به دنبال روشی برای آرام شدن ذهن خود هستند و به همین دلیل بخشی از زمان خود را در روز به یوگا می پردازند تا ذهنشان از تم

تور یوگا هندوستان

روز اول: حرکت از تهران به دهلی

روز دوم: حرکت از دهلی به ریشیکش

روز سوم: بازدید از مرکز یوگای جیوان موکشا و در صورت تمایل شرکت در کلاس ها

روز چهارم: بازدید از مرکز یوگای ریشیکش پت. بعد از ظهر شرکت در مراسم آرتی در کنار رود گنگ

0 ریال