مکان: 
تهران
نوع سفر: 
تور هدفمند
تاریخ حرکت: 
95/11/08
تاریخ برگشت: 
95/11/08
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
280,000 ریال
28 هزار تومان
-+

شروع برنامه از ساعت 9 صبح از ایستگاه مترو امام خمینی است. در برابر ساختمان دارالفنون در باره معماری ومعماران و سازندگان بنا و تقسیم حوزه و فعالیت های داخل آن بنا و برنامه درسی و سر فصل ها صحبت خواهیم کرد و بعد به طرف موزه علم و فنون راه می افتیم در بین راه هم راجع به طهران عصر امیر کبیر که دارالفنون در آن احداث شده است صحبت می کنیم. در بین راه از سر در باغ ملی و موزه ایران باستان گذر می کنیم و به موزه علوم و فنون می رسیم.به بازدید از موزه علوم و فنون می پردازیم و در آنجا نشریه دانش را بررسی می کنیم و با بلند خواندن مباحث علمی آن نشریه نگاه به علم و تکنولوژی را در آن نشریه به عنوان ورود فکر و مدرنیته به ایران بحث می پردازیم و امیدواریم تا ساعت 13 برنامه به پایان برسد.
این برنامه شامل وعده غذایی اصلی نمی شود و تنها شامل پذیرایی در بین روز است.

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  -  -  -  - - -
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1 - -
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 - -
بیمه حوادث
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
یک روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!