مکان: 
کشمیر
نوع سفر: 
تور خارجی
طبیعت گردی
تاریخ حرکت: 
95/03/14
تاریخ برگشت: 
95/03/21
درجه بندی سفر: 
آسان
ظرفیت: 
موجود
 0ریال 
1300 دلار+ بلیط هواپیما
-+
Srinagar

برنامه تور کشمیر 

روز اول: حرکت از فرودگاه امام با پرواز ماهان به سمت دهلی. پس از رسیدن به دهلی برای استراحت به هتل می رویم. 

 روز دوم: پس از صرف صبحانه گشت در شهر دهلی را آغاز می کنیم. از دروازه هند، قصر رئیس جمهور، کوتاب مینار و راج گات دیدن می کنیم.

 روز سوم: پس از صرف صبحانه به فرودگاه می رویم و با هواپیما از دهلی به شهر سرینگر در کشمیر حرکت می کنیم. پس از رسیدن به سرینگر و چک این در خانه قایقی گشت در سرینگر را با باغ مغول ها(نشاط) و شالیمار آغاز می کنیم. از بازار صنایع دستی همچون جواهرات، شال، قالی های ابریشمی نیز دیدن می کنیم. پس از صرف ناهار گشت خود را با بازدید از معبد شانکراچریا ادامه می دهیم. بعد از ظهر به قایق سواری لذت بخشی در دریاچه دال می پردازیم. 

 روز چهارم :پس از صبحانه برای گشت به سونامارگ می رویم. اولین منظره ای که به خواهید دید همچون تابلویی ای است که در آن کوه های پربرف در مقابل آسمان نیلگون نقاشی شده اند. در صورت تمایل می توانید برای دیدار از یخچال طبیعی تاجیواس بروید. پس از گشت در منطقه به سرینگر باز می گردیم.

 روز پنجم: پس از صرف صبحانه برای گشت یک روزه در پاهلگام حرکت می کنیم. پاهلگام به سرزمین چوپان ها معروف است. در میانه راه از خرابه های آوانتیپور و معبد ماتان دیدن می کنیم.پس از رسیدن به پاهلگام به استراحت در کنار رودخانه لیدر می پردازیم. سپس به سرینگر باز می گردیم.

 روز ششم: پس از صرف صبحانه عازم گولمارگ می شویم. گولمارگ بافتی کوهستانی دارد و پیست اسکی معروفی دارد. همچنین بلند ترین زمین گلف جهان در کشمیر است.  پس از گشت در منطقه به سرینگر باز می گردیم. 

 روز هفتم: وقت آزاد در سرینگر

 روز هشتم: پس از خداحافظی از کشمیر زیبا به سمت دهلی حرکت می کنیم. و از دهلی نیز به سمت تهران حرکت می کنیم.

 

غذا و پذایرایی: 
روز صبحانه ناهار شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط
1  -  -  - - -
2 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
3 رستوران ژیوار رستوران گردشگر  رستوران  گردشگر
4 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
5 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
6 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
7 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
8 رستوران ژیوار رستوران گردشگر رستوران گردشگر
نوع اقامت: 
روز محل توضیح
1  دهلی هتل 5 ستاره رادیسون بلو یا مشابه
2

سرینگر

خانه قایقی
3 سرینگر خانه قایقی
4 سرینگر خانه قایقی
5 سرینگر خانه قایقی
6 سرینگر خانه قایقی
7 سرینگر خانه قایقی
8 - -
وسیله نقلیه: 
روز وسیله توضیح
1 هواپیما از تهران به دهلی
2 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
3 هواپیما از دهلی به سرینگر
4 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
5 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
6 وسیله نقلیه در اختیار با توجه به تعداد گردشگران
7 - -
8 هواپیما از سرینگر به دهلی - از دهلی به تهران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کلاه آفتابی
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!