تور ازبکستان ترکیبی با تاجیکستان |سفر به آسیای میانه و گذر از جاده ابریشم|

 در تور ازبکستان و تاجیکستان برای دیدار عموزاده های همزبانمان با ما همراه شوید

 

190,000,000 ریال

تور برزیل ؛ آمازون پاییز 97

تور برزیل توسط گروه طبیعت گردی ژیوار برگذار می گردد که متفاوت از تورهای برزیل نرمال آژانسهای دیگر با تکیه بر طبیعت گردی ، آشنایی با فرهنگ بومی و تجربه هیجان می باشد

7,640,000 ریال