مکان: 
تاجیکستان
نوع سفر: 
تور خارجی
تاریخ حرکت: 
1395/6/21
تاریخ برگشت: 
1395/6/28
درجه بندی سفر: 
متوسط
ظرفیت: 
موجود
 0ریال 
950 دلار + هزینه بلیط
-+

روز اول: حرکت از فرودگاه امام خمینی، رسیدن به شهر دوشنبه، تحویل هتل ، صرف شام و استراحت

روز دوم: صرف صبحانه در هتل، شروع گشت ها در شهر دوشنبه، بازدید از بنای امیر اسماعیل سامانی، بازدید از پارک ملی تاجیکستان و ...، بازگشت به هتل و صرف شام در هتل

روز سوم: صرف صبحانه در هتل، حرکت در حاشیه ی رودخانه ورزاب، رسیدن به ورزاب و بازدید از مناظر زیبای منطقه، صرف نهار در ورزاب، حرکت به سمت پنج کنت، گذشتن از دره زیبای زرافشان، اقامت و صرف شام در هتل در پنج کنت

روز چهارم: صرف صبحانه در هتل، بازدید از بافت قدیمی پنجکنت، موزه و مقبره رودکی، مجتمع عالم دادخواه و ... بازگشت به هتل و صرف شام در هتل

روز پنجم: صرف صبحانه در هتل، حرکت به سمت استرافشان، بازدید از شهر کهنه استرافشان و صرف نهار، حرکت به سمت خجند، رسیدن به خجند، اقامت و صرف شام در هتل

روز ششم: صرف صبحانه در هتل، بازدید از دومین شهر بزرگ تاجیکستان، گشت در خجند، بازدید از مجسمه 22 متری لنین، بازدید از قلعه ی باقی مانده از دوران اسکندر مقدونی و ...، بازگشت به هتل و صرف شام در هتل

روز هفتم: صرف صبحانه در هتل، حرکت به سمت فرودگاه خجند، پرواز به دوشنبه، گشت آزاد در دوشنبه، صرف شام در هتل

روز هشتم: صرف صبحانه در هتل، تحویل اتاق، حرکت به سمت تهران

غذا و پذایرایی: 
روزصبحانهناهارشام
مکانتوسطمکانتوسطمکانتوسط
1 --رستوران  ژیوارهتلگردشگر
2هتلژیواررستورانژیوارهتلگردشگر
3خانه محلیژیواررستورانژیوارخانه محلی گردشگر
4خانه محلیژیواررستورانژیوارخانه محلیگردشگر
5هتلژیواررستورانژیوارهتلگردشگر
6هتلژیواررستورانژیوارهتلگردشگر
7هتلژیواررستورانژیوارهتلگردشگر
8هتلژیوارهواپیما --
نوع اقامت: 
روزمحلتوضیح
1هتلدوشنبه
2هتلدوشنبه
3خانه محلیپنجکنت
4خانه محلیپنجکنت
5هتلخجند
6هتلخجند
7هتلدوشنبه
وسیله نقلیه: 
روزوسیلهتوضیح
1هواپیماتهران-دوشنبه
3-7وسیله نقلیه در اختیار4wheel
7هواپیماخجند-دوشنبه
8هواپیمادوشنبه-تهران
بیمه مسئولیت مدنی
لباس: 
مناسب
کفش: 
مناسب
کیسه های خواب: 
نیاز ندارد
چراغ پیشانی: 
نیاز ندارد
کوله مناسب: 
چند روزه
کرم ضد آفتاب: 
لازم است
عینک آفتابی: 
لازم است
زیرانداز انفرادی: 
لازم نیست
داروهای انفرادی: 
لازم است

سوالی دارید؟ بپرسید!