تور جنگل ابر |اطلاعات|

اگر مي خواهيد كهنسال ترين گونه هاي كره خاكي را ببينيد، در تور جنگل ابر با ما همسفر شويد، جنگلي كه در تسخير ابرهاست.

شما در تور جنگل ابر به ديدار موزه طبيعي زنده اي مي رويد.جنگل ابر كه مساحتي در حدود ٣٥ هزار هكتار از جنگل هاي هيركاني ايران را به خود اختصاص داده، زيستگاه گونه هايي از درختان است كه اجداد شان در دوره سوم زمين شناسي يا همان عصر ژوراسيك ميزيستند. شما در تور جنگل ابر در ميان اين كتابخانه سبز قدم ميزنيد. 

جنگل ابر در واقع گذرگاه ابرهايي است كه مدام ميان دو استان گلستان و سمنان در رفت و آمدند. قرار گرفتن دو منطقه مرتفع و كم ارتفاع در كنار هم و ايجاد جريانهاي كم فشار و پرفشار باعث تشكيل ابر در اين جنگل و سرگرداني آنها در اين گذرگاه ميشود. با بالا آمدن ابرها،تپه ها و ارتفاعات سبز رنگ جنگل در مه فرو ميروند و براي ديدن تصاويري به جز تپه هاي شناور در ابرهاي روان بهتر است صبر كنيد تا ابرها پايين بروند و اجازه دهند تا به جستجو در قلمروي شان بپردازيد.

در تور جنگل ابر ، با پايين رفتن ابرها ميتوانيد ٨٥ گونه درختي ببينيد؛ از راش و بلوط و توسكا تا گيلاس وحشي، بارانك و سرخدار

اما جاندار كمتر ديده شده اين جنگل" اورس " است كه ريشه هايش در جست و جوي آب مي خزند و پيش مي روند.

در تور جنگل ابر همچنين از آرامگاه بايزيد بسطامي تا قلعه نوخراقان و سپس روستاي ابر بازديد مي كنيد.

در تور جنگل ابر علاوه بر همراهي درختان اساطيري كهنسال جنگل، ديدن چشمه" آلوچال" و " شرش" و آبشار" آلوچال" را از دست ندهيد.

براي شركت در تور جنگل ابر داشتن كفش و لباس مناسب الزامي ست.

در تور جنگل ابر با ژيوار همسفر شويد و دوستانه تر سفر كنيد.