تور چند روزه از جنس موسیقی

اگر از آن دسته افرادی هستید که تور چند روزه آن هم تور طبیعت گردی ، خیلی باب میلتان نیست نگران نباشید؛ مدتی است که سفرهایی از جنس دیگر از طرف برگزار کنندگان تورها در حال شکل گیری و اجراست تا تمامی سلایق از خاصیت تور ، به عنوان سفر گروهی ، بهره مند شوند. 

طرفدار کدامید؟! تور عکاسی ، تور نجوم ، تور یوگا و تور موسیقی ؟ 

چه بهتر که اگر هم اهل سفر باشید و هم موسیقی. سفر به خودی خود برای شناخت دنیای اطراف است و چه بهتر که چاشنی های مختلفی به آن اضافه شود تا شناختی چندجانبه از مسائل بدست آید.

شاید بگویید خرج بی خود است! ولی از ما بشنوید اگر دوست ندارید این پول را به جیب برگزارکنندگان تورها روانه کنید، خودتان به صورت شخصی یکبار امتحان کنید تا مزه اش را بچشید. شاید بعد از آن به این نوع از سفر اعتیاد پیدا کنید.

هدفمتد بودن تورها صرفا به معنی برگزاری دقیق و رعایت زمان بندی و مقاصد متنوع نیست؛ بلکه نحوه و ماهیت اجراست که "هدفمند بودن" را متجلی می سازد.

یک تیر چند نشان

تور چند روزه موسیقایی بر این اساس شکل گرفته تا با یک تیر چند نشان بزنید! 

در درجه اول هدفمند بودن را به معنی دیگری نشان می دهد

در گام بعد شما را با جلوه های نهان موسیقی محلی هر کشور آشنا می سازد

در این سفر الزاما شما موزیسین نیستید، کافیست به موسیقی علاقه مند باشید

ورکشاپ های تدارک دیده شده در هر سفر نقش یک جرقه را برای علاقه مندان و یک کلاس مفید را برای اهل موسیقی دارد

 

با تور موسیقی اسپانیا و تور موسیقی ترکیه بیشتر آشنا شوید.