·        

کوله را متناسب با سفر انتخاب کنید. کوله ی بزرگ مجبورتان می کند که آن را با وسایل غیر ضروری پر کنید و با کوله ی کوچک همیشه چند کیسه ی آویزان به کوله خواهید داشت که تعادلتان را در پیاده روی به هم خواهد زد.

·        

 برای آب، چراغ قوه، کبریت یا فندک و طناب همیشه در کوله یتان جا بگذارید.

·        

هیچ گاه کوله را بر یک دوش نیندازید، حتا برای مدت کوتاه.

·        

هنگام بارندگی و مواقعی که احتمال کثیف شدن کوله هست، کاور را روی کوله بکشید.

·        

در برنامه هایی که احتمال بارندگی شدید یا عبور از رودخانه وجود دارد، همه ی وسایل کوله را در یک یا دو کیسه ی پلاستیکیِ در بسته قرار دهید و مراقب باشید که کیسه خواب، موبایل، دوربین و کبریت هیچ وقت خیس نشوند.

·        

هنگام استراحت کوله را هر جایی نگذارید. باید هم دور از آب باشد و هم درون چادر.

·        

اشیای سنگین را به صورت عمودی در کنار دیواره های کوله بگذارید.

·        

اگر مسیر پیاده روی یتان ناهموار است یا میدان دید شما کم، اشیای سنگین را ته کوله و نزدیک بدن قرار دهید.

کوله پشتی ها بر اساس حجم و فرمشان دسته بندی می شند

یک روزه

کوله های  یک روزه جایی برای کیسه خواب ندارند و به اندازه ی یک روز، وسیله در آن ها جا می شود. حجم آن ها هم حدودِ 15 تا 30 لیتر است.

چند روزه

این کوله ها معمولن حجمی به اندازه ی 50 تا 80 لیتر دارند و معمولن برای سفرهایی مورد استفاده قرار می گیرند که باید چند روزی در طبیعت باشید و وسایلی مانند چادر و کیسه خواب را همراه ببرید.

سنگ نوردی

کوله پشتی های سنگ نوردی هم مانند بقیه ی ابزار سنگ نوردی ساختار متفاوتی دارند؛ بسیار کوچک و با فرم بدن متناسب هستند تا در ارتفاعات و نقاط خطرناک تعادل سنگ نوردان را به هم نزنند و به دیواره ها و سنگ و شکاف هم گیر نکنند. ضمنن این کوله ها در کنار جای جیب ندارند.

اجزای کوله پشتی

دسته ی کوله پشتی

کوله پشتی خوب کوله ای است که دسته و بندهای محکمی داشته باشد و اسفنج کافی در آن به کار رفته باشد. کوله نباید خیلی به گردن یا شانه ها نزدیک باشد.؛ یعنی بعد ار تن کردن باید آن را با قدتان تنظیم کنید، طوری که نه فشاری روی گردن باشد و نه خیلی پایین قرار بگیرد. در پایین ترین بخش کوله دو تسمه از دو طرف کوله روی شکم بسته می شود که برای متعادل بودنِ کوله پشتی باید همیشه آن را بسته نگه دارید.

جیب های بغل کوله پشتی

جیب های کناری کوله پشتی معمولن قابل جدا شدن هستند و برای مقداری وسیله ی دم دستی طراحی شده اند. اگر برنامه ی عبور از شکاف های سنگی را دارید، بهتر است که آن ها را جدا کنید تا به سنگ ها گیر نکنند. کنار کوله در قسمت پایین جای قلاب هایی برای بستن کلنگ یا باتومِ پیاده روی هم هست.

بدنه ی کوله پشتی

 

بدنه ی اصلی کوله به دو قسمت تقسیم می شود؛ یک بخش در زیر کوله که جای یسه خواب است و بخش بالایی که بقیه ی لوازم را در آن می گذلرید. کوله باید به حد کافی باریک باشد و اندازه ی آن طوری باشدکه تعادل شما را به هم نزند.