از نظر شما یک تورچند روزه خارجی باید حائز چه ویژگی هایی باشد؟ اگر به هندوستان سفر کنید چه مکانهایی را برای دیدن انتخاب می کنید؟ ژیوار در برگزاری تورهای چند روزه فرهنگی به هندوستان بازدید از شهرها با نگاهی تازه را پیش گرفته است.

در فرهنگ هند رود جایگاه غیر قابل انکاری دارد. از بین تمام رودهای مقدس، گنگ مهمترین است و دنیایی از رمز و راز را در خود جای داده.

هندی ها معتقدند الهه گانگا این رود را نگهبانی می كند. گنگ از هیمالیا سرچشمه می گیرد و از شهرهایی مثل بنارس, هردوار , الله آباد, وراندابن و... می گذرد. بر طبق افسانه ها گنگ از پای ویشنو Vishnu ( خدای نگهدارنده زندگی در زمین) جاری شده و پس از گذشتن از گیسوان شیوا Shiva(خدای فنا و نابودی) به زمین می رسد. هندوان معتقدند كه غسل در گنگ, گناهان كبیره را می شوید و اصولاً غسل در رودهای مقدس به هنگام كسوف و خسوف واجب است. آنها خاكستر و استخوانهای نیم سوخته ی مردگان خود را با مراسمی خاص در آب گنگ می ریزند.

اینها فقط بخشی از بنارس است. ما می خواهیم اینبار به بنارس و دهلی در قالب تور خارجی اما متفاوت سفر کنیم. می رویم تا پاسخ بخشی از سوال هایمان را بگیریم. می رویم تا دوباره ملاقات با شهر های مهم را از نگاه دیگری جز نگاه توریستی تجربه کنیم. 

 

در مورد تورهای خارجی ژیوار بیشتر بخوانیم