لباس:

 

 

انتخاب لباس بستگی به تعداد روزهای سفر دارد. اما همیشه حد اقل لباس را همراه داشته باشید. دو یا سه دست لباس کم حجم که در صورت کثیف شدن و احتیاج، آن ها را بشویید و دوباره استفاده کنید. لباس های سبک انتخاب کنید. اگر در زمستان سفر می کنید، لباس هایی را با خود به همراه ببرید که در عین گرم بودن، کم حجم و سبک اند. سعی کنید شلوار چند جیب همراه داشته باشید. اگر قرار نیست کوه پیمایی کنید، کفش مخصوص کوه نوردی با خود نبرید. چون هم سنگین است هم جای زیادی اشغال می کند.

 

 

وسایل ضروری:

 

از ضروری ترین وسایل در اکثر سفر ها کیسه خواب است. سعی کنید حتما یک کیسه خواب همراه داشته باشید. چراغ قوه، چاقوی ضامن دار، کلاه، دستمال کاغذی، کاسه، قاشق و چنگال یک بار مصرف هم از دیگر ضروریات سفر است. سعی کنید دو برابر مصرف خود آب به همراه داشته باشید. در صورتی که مسیر را گم کنید و آب و غذا از دسترستان خارج شود، غذا درجه ی احمیتش نسبت به آب کمتر است.

 

 

وسایلی که نباید همراه داشته باشیم:

 

سعی کنید وسایلی را که در زندگی معمولی از آن استفده نمی کنید، با خود همراه نکنید. مطمعن باشید در سفر هم به کارتان نمی آید. حمل کردن سشوار غیر ضروری است ولی اگر برایتان وجودش ضرورت دارد، از نوع کوچک و سفری آن استفاده کنید. اشیای ارزشمند را با خود حمل نکنید. کتاب های سنگین سفر را همراه نیاورید. سعی کنید قبل از سفر آن ها را مطالعه کنید. پول زیاد با خود نیاورید. فقط به اندازه ی نیازتان پول همراه داشته باشید.