تور فرانسه تور پاریس تعطیلات خرداد 94

ما در خرداد 97 به فرانسه و پاریس خواهیم رفت. تور فرانسه و تور پاریس در تعطیلات خرداد 97 هیجان انگیزترین برنامه فرهنگی است که می توان برای خود تصور کرد. تور فرانسه و تور پاریس در تعطیلات خرداد 97 تور کافه ها و سینماها خواهد بود.